Centrum Labyrint z.s.

Palackého 134 - Národní dům
738 02 Frýdek-Místek
+420 604 999 983
Rodinná terapie

Rodinná terapie je metodou psychoterapie, která pracuje jednak s celou rodinou, ale i s jednotlivými členy rodiny, kdy na něj pohlíží jako na součást určitého, konkrétního rodinného systému. Problémy rodiny dává do souvislosti s fungováním celé rodiny a snaží se nastolením změny v rodině dosáhnout vymizení daného problému.

Rodinná terapie se snaží podpořit prospěšné změny v celém rodinném systému. Vychází z předpokladu, že chování jednoho člena rodiny má vliv na všechny ostatní její členy. Je přirozené, že se rodiče a děti navzájem silně ovlivňují v průběhu jejich společné cesty životem. Občasné potíže jsou součástí života každé rodiny. Stanou-li se ale každodenním programem, mají-li dopad na pohodu v rodině, eventuelně odrážejí-li se např. ve školním výkonu nebo zdraví dítěte, ve zdraví a pohodě dospělého člena rodiny, pak tato situace zaslouží Vaši aktivní pozornost.

Cílem terapie je vést jednotlivé členy rodiny a nebo rodinu nejprve k pochopení jejich problému či situace, která se u nich doma děje. Cílem je také případně vyvolat změnu způsobu komunikace a interakce mezi jednotlivými členy, následně vyřešení situace spolu s rodinou, která se dosud stále opakovala a pro kterou rodina již nenacházela sílu či vhodný způsob řešení. Přerušením nevhodných postupů se všem členům uleví a rodina objeví funkční způsoby k zlepšování vzájemných vztahů či řešení konkrétního problému.

Příklady oblastí, ve kterých je možné využít rodinnou terapii

Někdo ze členů rodiny se cítí nespokojen, nebo rodina chce změnit svou vzájemnou komunikaci, nebo je v rodině napjatá atmosféra, nebo se v rodině staly nějaké významné změny, nebo někdo ze členů rodiny změnil své chování a tyto situace se jim nedaří vyřešit svépomocí.
Rodina je v situaci kdy popisuje výchovné problémy s dětmi, rizikové chování u dětí (sebepoškozování, návykové látky, poruchy příjmu potravy aj.), nebo se objeví nějaké psychosomatické onemocnění u někoho ze členů rodiny, nebo je v rodině nějaké závažné onemocnění, nebo v rodině došlo k nějaké traumatické události (úmrtí, odchod člena rodiny, násilí apod.).
Situace kdy se rodina nachází v konfliktním klimatu, nebo rodiče přemýšlejí o rozvodu či rozchodu, nebo rodina je v porozvodové situaci, nebo když se rodina znovu utváří a rodina přijímá nové členy, mění se rodinné uspořádání.

Výhody psychoterapie

Psychoterapie je v současné době časově dostupnější, flexibilní a využití sezení celé rodiny (více zúčastněných osob) oproti individuálnímu sezení může přinést zcela jiný pohled na problém, například na jeho hloubku, závažnost i projevy. Jako odborná pomoc může přinést zkvalitnění prožívání, psychické pohody jak rodině jako celku tak i jednotlivým členům rodiny.
Situace, problém, který rodina řeší se nějakým způsobem dotýká všech členů rodiny, každý může pomoci rozšířit vidění ostatních, zviditelnit svůj pohled na kontext problému a umožnit tak náhled na situaci jeho pohledem. Terapie pomáhá nesoustředit se pouze na fakta, děje jednotlivých události, ale hlavně na významy pro jednotlivé členy rodiny. 
V rámci terapie společným sdílením a vyprávěním příběhů rodiny může dojit k vytvoření nových systémů přesvědčení, příběhů a vyprávění, které umožní nahradit nežádoucí/nechtěné chování, komunikaci či interakce udržující problém v rodině jinými, které budou lépe vyhovovat současným individuálním potřebám jednotlivých členů Vaší rodiny.

Průběh terapie

Sezení v rámci rodinné terapie se účastní terapeut, (případně dva), rodina jako celek nebo různý počet členů rodiny, dle potřeby rodiny. Terapie probíhá v konzultační místnosti, kde terapeut vytváří klidné, nerušené a bezpečné prostředí. Využíváme k sezení křesílka a židle, podle potřeby je uspořádáváme v místnosti, pro malé děti máme k dispozici hračky, hrací koutek. 
Délka sezení je obvykle 60 minut, ale po dohodě s účastníky v případě nutnosti může byt sezení prodlouženo až na 90 minut. Intervaly sezení se stanovují v rozmezí 1 x za 2 – 3 týdny a celý proces rodinné terapie může trvá přibližně 6 – 12 měsíců. 
Na první konzultaci se kromě vzájemného seznámení představí i problém, se kterým rodina potřebuje pomoci a formuluje se takzvaná zakázka, tedy očekávání od terapeuta, na čem budou spolu pracovat. To, ale neznamená, že na další témata, která přicházejí do života rodiny v průběhu terapie není místo, terapeut se řídí i tím, co je aktuální a pro rodinu důležité.

Centrum Labyrint z.s

Služby pro rodiny s dětmi

Email

info@centrumlabyrint.cz

Telefon

+420 604 999 983

Adresa provozovny

Palackého 134 -Národní dům 
738 02 Frýdek-Místek

naši partneři

©️
2015 -
2024
Centrum-Labyrint 
Služby pro rodiny s dětmi
envelopephonemap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram