Centrum Labyrint z.s.

Palackého 134 - Národní dům
738 02 Frýdek-Místek
+420 604 999 983
Pěstounská péče Centrum Labyrint

Vážení pěstouni a poručníci,

velmi si vážíme vaší záslužné cesty, po které jste se rozhodli jít a vytvořit tak s dětmi, které neměly to štěstí, vyrůstat ve své původní rodině, náhradní rodinu. Rádi bychom se stali vašimi průvodci po této náročné cestě plné všedních starostí, ale i radostí.

Nabízíme vám nejen možnost stát se vaší podpůrnou organizací na základě dohody o výkonu pěstounské péče, ale také

  • spoustu zajímavých vzdělávacích aktivit pro pěstouny a aktivity pro děti,
  • provázení a aktivní podporu v různých životních situacích,
  • sociální poradenství,
  • odborné služby jako mediaci, terapii,
  • realizaci a provázení při asistovaných kontaktech s biologickými rodiči či osobou blízkou dítěti,
  • a další potřebné služby realizované na základě vašich individuálních potřeb.

Budeme se těšit na setkání s Vámi!

Klíčoví pracovníci organizace - náš tým

Doprovázení pěstounů klíčovým pracovníkem Centra Labyrint

Pěstouni na své náročné a chvályhodné cestě nezůstávají sami. Každá pěstounská rodina v souladu se zákonem získává svou podpůrnou organizaci, která ji na základě dohody provází. Znamená to, že pracovník organizace, s níž má pěstoun uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče, musí být v osobním styku s pěstouny a s dětmi svěřenými do jejich péče minimálně jednou za dva měsíce. Tento pracovník - říká se mu klíčový - pak má za úkol sledovat naplňování sepsané dohody.
Klíčový pracovník rodinu pravidelně navštěvuje, a to nejčastěji přímo u ní doma. Možná je ale také návštěva dítěte i v jiném prostředí a to po domluvě s pěstouny i dítětem. Návštěva doma je vždy dopředu domluvena, trvá v běžných případech do dvou hodin, kdy část času je věnována povídání s vámi – pěstouny – a druhá část hře či povídání s dětmi. 
Hlavním úkolem klíčového pracovníka je pěstounské rodině pomáhat, podporovat ji, konzultovat případné problémy, poradit, případně zajistit péči potřebného odborníka – například psychologa, psychoterapeuta, speciálního pedagoga anebo zorganizovat kontakt dítěte s jeho původní rodinou. 

Vzdělávání pěstounů v Centru Labyrint

Jednou z povinností, kterou pěstoun má, je zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě a to v rozsahu 24 hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Vzdělávání je pro osoby pečující, které mají s naší organizací uzavřenu Dohodu o výkonu pěstounské péče, zdarma.
Naše vzdělávací akce stojí především na přátelské atmosféře, zkušených lektorech a interaktivním přístupu, který Vás zapojí do děje. Všechny akce pořádáme tak, abyste jako pečující osoby zvládly absolvovat povinných 24 hodin vzdělávání s pohodou a beze stresu. 
Jako organizace pořádáme zejména vícedenní vzdělávací akce - víkendové vzdělávací pobyty a u nich zajišťujeme péči o děti formou zábavného programu. V rámci společně stráveného času si přijde určitě každý na své.
V rámci vzdělávání může pěstoun zvolit i Jednodenní semináře, které pořádáme v našich prostorách v Národním domě ve Frýdku-Místku. Rovněž může pěstoun využít i nabídku vzdělávání jiných organizací, ale vždy tak, aby odpovídala potřebám pěstouna a dítěte/dětí, které má v péči.

Centrum Labyrint z.s

Služby pro rodiny s dětmi

Email

info@centrumlabyrint.cz

Telefon

+420 604 999 983

Adresa provozovny

Palackého 134 -Národní dům 
738 02 Frýdek-Místek

naši partneři

©️
2015 -
2024
Centrum-Labyrint 
Služby pro rodiny s dětmi
envelopephonemap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram