Centrum Labyrint z.s.

Palackého 134 - Národní dům
738 02 Frýdek-Místek
+420 604 999 983
O nás

Centrum Labyrint z.s. je nezisková organizace, která vznikla v létě roce 2015. Našim posláním je podporovat rodinu, ale i jednotlivé členy rodiny, kteří se na nás obrátí a projeví zájem o naše nabízené služby. V současnosti nabízíme zejména......

CENTRUM LABYRINT z.s.

  • služby pro náhradní rodiny, uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče, provázení těchto rodin a organizaci povinného vzdělávání pro pěstouny a poručníky.
  • dále pak služby pro rodiny i jednotlivé členy rodiny v nelehké situaci či životní krizi, zejména pak terapie, mediace, asistované kontakty s dětmi a asistované předávání dětí.
  • pro ostatní organizace nabízíme sdílení svých zkušenosti v podobě lektorování odborných kurzů a supervize.

Pro svou činnost máme pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí, působnost v rámci Moravskoslezského kraje.

Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby Centra Labyrint 

POSLÁNÍ:
Naším posláním je pomáhat dětem, které žijí v náhradních rodinách a podporovat jejich pečovatele, které doprovázíme a poskytujeme jim poradenství, potřebnou podporu a zajišťujeme služby dle jejich potřeb. Snažíme se o to, aby celá rodina byla spokojená a všem jejím členům se dobře žilo. 
CÍLE: 
 - pomáháme náhradním rodičům zajistit aktuálně definované potřeby a podporujeme je při naplňování jejich povinností vyplývajících ze zákona
 - podporujeme a doprovázíme náhradní rodiče ve snahách o zdravý vývoj jejich dětí 
 - zajišťujeme bezpečný kontakt s původní rodinou či blízkou osobou s ohledem na konkrétní potřeby dítěte 
CÍLOVÁ SKUPINA: 
 - pečující osoby s dětmi, které jsou jim svěřeny do některé z forem náhradní rodinné péče a mají s námi uzavřenu dohodu o výkonu pěstounské péče, včetně jejich vlastních dětí a partnerů 
 - děti v obtížné životní situaci, kterou nedokážou samy řešit § 6 Zák. o soc. právní ochraně dětí 
 -zájemci a žadatelé o NRP Působnost je vymezena v rámci Moravskoslezského kraje.
ZÁSADY ČINNOSTI: 
 - individuální přístup 
 - respektující a partnerský přístup 
 - podpora samostatnosti rodin 

Pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí Centra Labyrint 

Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti
Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout 
Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče 

Centrum Labyrint z.s

Služby pro rodiny s dětmi

Email

info@centrumlabyrint.cz

Telefon

+420 604 999 983

Adresa provozovny

Palackého 134 -Národní dům 
738 02 Frýdek-Místek

naši partneři

©️
2015 -
2024
Centrum-Labyrint 
Služby pro rodiny s dětmi
envelopephonemap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram