Centrum Labyrint z.s.

Palackého 134 - Národní dům
738 02 Frýdek-Místek
+420 604 999 983
Asistované předávání

Jedná se o předávání dítěte tomu rodiči, se kterým má dítě soudně nebo dohodou určený styk, a to v případech, kdy nelze zajistit, aby si rodič dítě vyzvedával v místě bydliště nebo na veřejném místě a dále v případech, kdy spory mezi rodiči jsou natolik vyhrocené, že jejich vzájemné setkání by mohlo vést ke slovnímu napadání jednoho z rodičů nebo rodičů navzájem nebo jinak traumatizujícímu zážitku zejména pro dítě.

Asistovaná předávání mohou probíhat na základě žádosti rodičů, doporučení sociální pracovnice nebo soudu, a to i bez předchozích setkávání. V krajním případě mohou být předávání nařízena soudně.

Předávání mohou navazovat na předchozí asistovaná setkávání. Rodič, který se dříve s dítětem setkával, si ho nyní pouze přebírá za přítomnosti odborného pracovníka, aby se tak předcházelo případným konfliktům mezi rodiči nebo další úzkosti dítěte, pokud má stále obavy s rodičem samo odcházet.

Průběh asistovaného předávání.

V případě shody obou stran o realizaci Asistovaného předávání dítěte je uzavřena s účastníky smlouva "Dohoda o asistovaném předávání", jsou stanovena pravidla, počet a časový harmonogram předání. 
Samotný průběh Asistovaného předávání se řídí vždy potřebami dítěte, může být realizován v prostorách organizace, ale i ve vhodných prostorách pro hru a tam kde se dítě cítí bezpečně tj. dětské komerční herny, veřejné hřiště, dětské atrakce nebo na místě stanovené soudem.
V případě uzavření smlouvy se účastníci Asistovaného předávání řídí sjednanými podmínkami, pravidly ve smlouvě a zároveň jsou rodiče/účastníci předávání seznámeni s pravidly a podmínkami Asistovaného kontaktu, které upravují některá pravidla a podmínky chování rodičů při přímém kontaktu s dítětem, druhým rodičem a pracovníkem organizace. 

Centrum Labyrint z.s

Služby pro rodiny s dětmi

Email

info@centrumlabyrint.cz

Telefon

+420 604 999 983

Adresa provozovny

Palackého 134 -Národní dům 
738 02 Frýdek-Místek

naši partneři

©️
2015 -
2024
Centrum-Labyrint 
Služby pro rodiny s dětmi
envelopephonemap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram